SevgiForum.NET  

  SevgiForum.NET > Yardım

BB Code
BB kodları HTML ' ye benzeyen bir takımdır. BB kodları mesajları biçimlemek için kullanılır.

Aşağıdaki BB kod listesini mesajlarınıza örnek alabilirsiniz.
vB Kodu Listesi
[b], [i], [u] Kalın / Eğik / Altı çizik
[color] Renk
[size] Büyüklük
[font] Yazı türü
[highlight] Öne çekilmiş yazı
[left], [right], [center] Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[indent] İçe basık
[email] E-Mail-Linki oluştur
[url] Link oluştur
[thread] Konuya Yönlendirir
[post] Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[list] Sıralanmamış Liste / Sıralı Listeler
[img] Grafikler
[code] Kod
[php] PHP- Kodu
[html] HTML-Kodu
[quote] Alıntı
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Eklenti
[A player] A player
[bilgi] Bilgi
[Border] Border
[dikkat] Dikkat
[dipnot] Dipnot BB Code
[dm] Dailymotion BB Code
[e] Eklendi
[fa] Font Awesome Icon
[fbv] Face book Video
[izlesene] izlesene
[mention] Mention
[music] music
[mvimeo] Vimeo
[not] Not
[sf_a] Renki yazı 3
[sf_k] Renkli yazı 6
[sf_l] Renkli yazı 7
[sf_m] Renkli yazı 2
[sf_mo] Renkli yazı 9
[sf_p] Renkli yazı 8
[sf_s] Renki yazı 4
[sf_y] Renki yazı 5
[soundcloud] soundcloud
[tavsiye] Tavsiye
[V player] V player
[yt] 'YouTube BB Code
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Kalın / Eğik / Altı çizik
[b], [i] ve [u] Tag´ları ile Metininizi kalın, eğik yada altı çizik olarak oluşturabilirsiniz.
Syntax [b]Text[/b]
[i]Text[/i]
[u]Text[/u]
Örnek [b]Bu Yazı Kalındır[/b]
[i]Bu Yazı eğiktir[/i]
[u]Bu azının altı çiziktir[/u]
Sonuç Bu Yazı Kalındır
Bu Yazı eğiktir
Bu azının altı çiziktir

Renk
[color] Tag´ı ile Metninizin Renklerini değiştirebilirsiniz.
Syntax [color=Opsiyon]Text[/color]
Örnek [color=blue]Bu Yazı Mavidir[/color]
Sonuç Bu Yazı Mavidir

Büyüklük
[size] Tag´ı ile Yazı büyüklükleri değiştirilebilir.
Syntax [size=Opsiyon]Text[/size]
Örnek [size=+2]Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür[/size]
Sonuç Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür

Yazı türü
[font] Tag´ı yardımı ile Metninizin yazı türünü değiştirebilirsiniz.
Syntax [font=Opsiyon]Text[/font]
Örnek [font=courier]Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor[/font]
Sonuç Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor

Öne çekilmiş yazı
[highlight] Tag´ı yardımı ile Metninizi öne çekebilirsiniz.
Syntax [highlight]Text[/highlight]
Örnek [highlight]Bu Yazı öne çekilmiştir[/highlight]
Sonuç Bu Yazı öne çekilmiştir

Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[left], [right] ve [center] Tag´ları ile Metninizin yönünü seçebilirsiniz.
Syntax [left]Text[/left]
[center]Text[/center]
[right]Text[/right]
Örnek [left]Bu Yazı Sol tabanlıdır[/left]
[center]Bu Yazı ortalanmıştır[/center]
[right]Bu Yazı sağ tabanlıdır[/right]
Sonuç
Bu Yazı Sol tabanlıdır
Bu Yazı ortalanmıştır
Bu Yazı sağ tabanlıdır

İçe basık
[indent] Tag´ı ile Metninizi içe doğru bastırabilirsiniz.
Syntax [indent]Text[/indent]
Örnek [indent]Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır[/indent]
Sonuç
Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır

E-Mail-Linki oluştur
E-Mail-Tag´ları ile bir Üyeye Mail gönderebilirsiniz. Diğer bir Parametre yardımı ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.
Syntax [email]Text[/email]
[email=Opsiyon]Text[/email]
Örnek [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Bana E-Mail gönder[/email]
Sonuç j.doe@example.com
Bana E-Mail gönder

Link oluştur
[url] Tag´ı yardımı ile Linkler yazabilirsiniz Sizi başka Sitelere vs yönlendirebilecek olan.
Syntax [url]Text[/url]
[url=Opsiyon]Text[/url]
Örnek [url]https://www.sevgiforum.net[/url]
[url=https://www.sevgiforum.net]SevgiForum.NET[/url]
Sonuç https://www.sevgiforum.net
SevgiForum.NET

Konuya Yönlendirir
[thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Konunun İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [thread]Konu-İD[/thread]
[thread=Konu-İD]Text[/thread]
Örnek [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Bana tıkla![/thread]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç https://www.sevgiforum.net/showthread.php?t=42918
Bana tıkla!

Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[post] Tag´ı ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Mesajın İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [post]Mesaj-İD[/post]
[post=Mesaj-İD]Text[/post]
Örnek [post]269302[/post]
[post=269302]Bana tıkla![/post]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç https://www.sevgiforum.net/showthread.php?p=269302#post269302
Bana tıkla!

Sıralanmamış Liste
[list] Tag´ı ile sıralandırılmış Listeler oluşturabilirsiniz. Bu türdeki Listelerdeki her Yazılım [*] Tag´ı ile başlar.
Syntax [list]Text[/list]
Örnek [list]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  • birinci Yazılım
  • ikinci Yazılım

Sıralı Listeler
Gelişmiş [list] Tag´i ile sıralı Listeler oluşturabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanmış Liste), a yada A (Büyük ve Küçük harf ile) . i yada I (Roma rakamlı) olabilir.
Syntax [list=Opsiyon]Text[/list]
Örnek [list=1]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]

[list=a]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım

Grafikler
[img] Tag´ı yardımı ile Mesajınıza Resim ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag´ları ile birleştirerek Resminizin bulunduğu Linkide verebilirsiniz.
Syntax [img]Text[/img]
Örnek [img]https://www.sevgiforum.net/love/statusicon/forum_new.gif[/img] (Link yok)

[url=http://www.example.com] [img]https://www.sevgiforum.net/love/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link (URL))
Sonuç (Link yok)

(Link (URL))

Kod
Bu [code] Tag´ı gösteriyorki Metin (Monospace Font) değil ve boşluk olarak gösterilir.
Syntax [code]Text[/code]
Örnek [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Sonuç
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP- Kodu
[php] Tag´ı aynen [code] Tag´ı gibi çalışır, ama belirli (Syntax Highlightning) kodları gerektirir.
Syntax [php]Text[/php]
Örnek [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Sonuç
PHP- Kodu

			
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";HTML-Kodu
[html] Tag´ı yardımı ile öne çekilmiş yazı (Syntax Highlighting) HTML-Kodu ile yarabilirsiniz.
Syntax [html]Text[/html]
Örnek [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Sonuç

HTML & CSS

<img src="image.gif" alt="image" /> <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Alıntı
[quote] Tag´ı ile bir Mesajdan alıntı yapabilirsiniz.
Syntax [quote]Alıntı[/quote]
[quote=Nickiniz]Text[/quote]
Örnek [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;161787]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Sonuç
Alıntı:
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı: John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı: John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
[noparse] Tag´ı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tag´ı ile Yazı düzenlemesinde kullanılmasını önler.
Syntax [noparse][b]Text[/b][/noparse]
Örnek [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Sonuç [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Eklenti
[attach] Tag´ı yardımı ile Eklenti Mesajın herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Bu sadece Mesaja eklenen Eklentiler için geçerlidir.
Syntax [attach]attachmentid[/attach]
Örnek [attach]12345[/attach]
Sonuç

A player
Syntax [A player]Text[/A player]
Örnek [A player][/A player]
Sonuç [A player][/A player]

Bilgi
Syntax [bilgi]Text[/bilgi]
Örnek [bilgi]Merhaba[/bilgi]
Sonuç
Bilgilendirme
Merhaba

Border
Syntax [Border]Text[/Border]
Örnek [Border]sevgiforum[/Border]
Sonuç [Border]sevgiforum[/Border]

Dikkat
Syntax [dikkat]Text[/dikkat]
Örnek [dikkat]Merhaba[/dikkat]
Sonuç
Dikkat
Merhaba

Dipnot BB Code
Syntax [dipnot]Text[/dipnot]
Örnek [Dipnot]sevgiforum[/Dipnot]
Sonuç

Dipnot : sevgiforum


Dailymotion BB Code
Dailymotion.com BBCode [dm]x5frxp[/dm]
Syntax [dm]Text[/dm]
Örnek [dm][/dm]
Sonuç

Eklendi
Syntax [e]Text[/e]
Örnek [e][/e]
Sonuç


Eklendi ; Teşekkürler


Font Awesome Icon
Font Awesome icons!
Syntax [fa]Text[/fa]
Örnek [fa]male[/fa][fa]female[/fa]
Sonuç

Face book Video
[fbv]343872875747629[/fbv]
Syntax [fbv]Text[/fbv]
Örnek [fbv][/fbv]
Sonuç

izlesene
TABLE [izlesene]438291[/izlesene]
Syntax [izlesene]Text[/izlesene]
Örnek [izlesene][/izlesene]
Sonuç

Mention
Mention an user to alert him or her to this post!
Syntax [mention]Text[/mention]
Örnek [mention]Username[/mention]
Sonuç @

music
Syntax [music]Text[/music]
Örnek [music][/music]
Sonuç

Vimeo
Allows the embedding of fluid Vimeo videos.
Syntax [mvimeo]Text[/mvimeo]
Örnek [mvimeo][/mvimeo]
Sonuç

Not
Syntax [not]Text[/not]
Örnek [not]Merhaba[/not]
Sonuç
Not
Merhaba

Renki yazı 3
Syntax [sf_a]Text[/sf_a]
Örnek [sf_a]Sarı[/sf_a]
Sonuç Sarı

Renkli yazı 6
Syntax [sf_k]Text[/sf_k]
Örnek [sf_k]Kırmızı[/sf_k]
Sonuç Kırmızı

Renkli yazı 7
Syntax [sf_l]Text[/sf_l]
Örnek [sf_l]Lacivert[/sf_l]
Sonuç Lacivert

Renkli yazı 2
Syntax [sf_m]Text[/sf_m]
Örnek [sf_m]Mavi[/sf_m]
Sonuç Mavi

Renkli yazı 9
Syntax [sf_mo]Text[/sf_mo]
Örnek [sf_mo]Mor[/sf_mo]
Sonuç Mor

Renkli yazı 8
Syntax [sf_p]Text[/sf_p]
Örnek [sf_p]Pembe[/sf_p]
Sonuç Pembe

Renki yazı 4
Syntax [sf_s]Text[/sf_s]
Örnek [sf_s]Siyah[/sf_s]
Sonuç Siyah

Renki yazı 5
Syntax [sf_y]Text[/sf_y]
Örnek [sf_y]Yeşil[/sf_y]
Sonuç Yeşil

soundcloud
https://i.hizliresim.com/QabBOy.png
Syntax [soundcloud]Text[/soundcloud]
Örnek [SoundCloud][/SoundCloud]
Sonuç

Tavsiye
Syntax [tavsiye]Text[/tavsiye]
Örnek [tavsiye]Merhaba[/tavsiye]
Sonuç
Tavsiye
Merhaba

V player
https://i.hizliresim.com/2rbndO.png
Syntax [V player]Text[/V player]
Örnek [V player][/V player]
Sonuç [V player][/V player]

'YouTube BB Code
[yt]2sbrbEXDJXc[/yt]
Syntax [yt]Text[/yt]
Örnek [yt][/yt]
Sonuç


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.